homeimages readon

Perfect toch?

Energie-audit EED

Energie-audit uitgevoerd volgens de Europese Richtlijn 2012/27.EU ook Energy Efficiency Directive (EED) genoemd. Aan deze audit, die als onderdeel van een energiebeheersysteem wordt uitgevoerd, zijn minimumcriteria gesteld zoals beschreven in bijlage VI van deze richtlijn.  

a)    zij zijn gebaseerd op actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens betreffende het energieverbruik en (voor elektriciteit) belastingsprofielen; 

b)    zij omvatten een gedetailleerd overzicht van het energieverbruiksprofiel van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer; 

c)  zij bouwen, zo veel mogelijk, voort op een analyse van de levenscycluskosten, in plaats van simpele terugverdienperioden, om rekening te houden met langetermijnbesparingen, residuele waarden van langetermijninvesteringen en discontopercentages (red.: inmiddels versimpeld); 

d)    zij zijn proportioneel en voldoende representatief om de vorming van een betrouwbaar beeld van de totale energieprestaties en de betrouwbare bepaling van de belangrijkste punten ter verbetering mogelijk te maken. 

Energie-audits maken gedetailleerde en gevalideerde berekeningen voor de voorgestelde maatregelen mogelijk, zodat duidelijke informatie over potentiële besparingen wordt verstrekt.

Voorbeeld van interessante maatregelen uit de praktijk:

 • Regeling warmtepompsysteem verbeteren
 • Krimptunnel vaker uit
 • Persluchtlekkages repareren
 • Optimaliseren persluchtinstallatie
 • A-labelpompen
 • Warmte/kracht-koppeling
 • Warmtepomp lucht/water
 • Autoclaven korter spoelen met stoom
 • Grondwatergebruik
 • LED-verlichting
 • PV op dak of in het groen
 • Inkoop groene stroom
 • HR++glas
 • Vrieshuisdak beleggen met Roofclix
 • Zonwering tegen interne warmtelast
 • Luchtcompressor vernieuwen
 • Warmtepomp lucht/water voor vloerverwarming

 

www.ingenieur-info.nl

Ingenieurs in Enschede

Aquarius Ingenieursbureau is ook te vinden op www.ingenieur-info.nl

Copyright © 2018 Aquarius. Alle Rechten Voorbehouden