homeimages readon

Perfect toch?

Inleiding

Naar aanleiding van een inleidend gesprek met Ingenieursbureau Aquarius is op 16 Maart 2005 besloten een projectteam te starten dat gaat kijken naar de vocht- en ventilatieproblematiek in de woningbouw. Vocht- en ventilatieproblemen hebben vele verschillende oorzaken, echter zijn de gevolgen soms pas vele jaren later zichtbaar. Deze gevolgen kunnen op korte termijn schimmel en rot veroorzaken; op lange termijn bestaan gezondheidsrisico's voor de mens zoals cara en bronchitis.

De start van het project bestaat uit een literatuurstudie naar de vocht- en ventilatieproblematiek. De conclusies uit deze theoretische verkenning zullen uiteindelijk worden getoetst in de praktijk hetgeen het tweede deel van dit onderzoek omvat. Deze praktijkstudie zal bestaan uit een praktisch onderzoek met diepte-interviews. De uitvoering zal gebeuren in een Multidisciplinaire Werkgroep met studenten van zowel Technische Bedrijfskunde als Civiele Techniek, onder begeleiding van de docenten F.van Beckum en W. Smit aan de Universiteit Twente. Bij oplevering zullen de resultaten gepresenteerd worden op twee verschillende manieren. Ten eerste zal een rapportvorm gemaakt worden waarin een duidelijke uiteenzetting zal staan van de theorie en praktijk met onderlinge discrepanties. Ten tweede zal er een informerende website gecreëerd worden.

Deze website verschaft u informatie over vochtproblemen in woningen. Het verschaft u informatie over de gevolgen, maar hoofdzakelijk over informatie over de oorzaken. Deze oorzaken zijn in het onderzoek bepaald en kunnen dienen als verklaring voor vochtproblemen bij u thuis.

Copyright © 2018 Aquarius. Alle Rechten Voorbehouden